Priming

Priming is het verschijnsel dat een stimulus een snellere of sterkere respons in het brein oproept als die stimulus eerder waargenomen is. Priming wordt beschouwd als een van de manifestaties van het impliciete, of niet-declaratieve geheugen.
26 maart 2021

Hoe effectief is mijn instore medium? Het is een veelgehoorde vraag. Alleen moeilijk te beantworden. Los van het feit dat instore media een verschillend effect kunnen hebben per productcategorie en ook het type retail een beinvloedende factor is, is het de mix van de middelen die de effectiviteit bepaald. 

Weet dat het succes van de ingezette mix een som der delen is en het brein van de shopper de onderdelen onbewust opslaat. Bekijk deze video en zie hoe de som der ingezette reclame-onderdelen het effect bij een creatief team van een Engels reclamebureau scoort. Een effect dat te voorspellen is.

Projecteer deze kennis op de middelen die jij bij een volgende shopper activatie op ieder touchpoint wilt inzetten en meet dan het effect. Na verloop van tijd leer je het succes van je shopper activaties te voorspellen.