About ISMI 

Trends, technologie, innovaties, nieuwe businessmodellen en globalisering… dwingen ons ertoe om meer te investeren in ontwikkeling, learning & development echter kennis raakt tegenwoordig snel achterhaald. Het menselijk kapitaal beschouwen we dan ook als meest essentiële waardefactor binnen een onderneming, echter deze staat continue onder druk.

ISMI, hét grootste business-to-shopper platform. Kenniscentrum, kennisontwikkelaar én belangenbehartiger voor Shopper - en Customer Marketing professionals staat voor continue ontwikkeling en professionalisering van het vakgebied- en deelgebieden voor alle relevante sectoren. Het gedrag van de consument als shopper is daarbij het uitgangspunt in de ontwikkeling van business strategie, planning en operatie. Ons doel is om Trade-, Shopper, (customer)Marketing & Sales professionals effectiever en efficiënter laten functioneren om een relevante bijdrage te kunnen leveren aan de beoogde (bedrijfs)doelstellingen.

Integrale kennis, begrip van consumentenbehoeften en het gedrag als shopper in de verschillende kanalen is dan ook essentieel en zal de samenwerking tussen fabrikant(merk) en retailer bevorderen alsmede de rol van supplier en bureau vergroten.

Hierbij focussen we ons op de volgende deelgebieden:

 • Customer Marketing (push): omvat alle marketingactiviteiten van (merk)fabrikanten en retailformules die specifiek gericht zijn op de schakels tussen fabrikant, formule, leverancier en consument met de shopper als middelpunt.

Doelstelling: waardecreatie; door de gehele keten. Inside out.

 • Shopper Marketing (pull): het begrijpen van de consument als shopper in alle kanalen en deze inzichten gebruiken ten voordele van alle geledingen in de keten (merk)fabrikant, formule, pop supplier en bureau).

Doelstelling: conversie; juiste oplossing, juiste moment, juiste kanaal. Outside in.

Hoe maken we dit waar?

Kennis vergaren: Ontwikkelen van relevante kennis, methodieken.

 • Marktonderzoek, samenwerking met onderzoeksbureaus, hogescholen en universiteiten, verzamelen en categoriseren van wetenschappelijke en vakmatige publicaties uit nationale en internationale bronnen. Best practises leden, trends & ontwikkelingen, data technologie en autonome ontwikkeling.

Kennis delen: Ontsluiten kennis d.m.v. breed en gevarieerd communicatieplatform.

 • Unieke website, social media, print, webinars, podcasts, events (groot- en kleinschalig). Sharing knowledge & best practises.

Kennis uitdragen: Opleiden en up-to date houden van professionals in vakgebied.  

 • Aanbieden van opleidingen, trainingen, cursussen, workshops, het publiceren van whitepapers, modellen en (hand)boeken over en voor het vakgebied.
 • Aanbieden van ondersteuning in het (digitale) transitieproces binnen organisaties.

Voor wie?  B2S-professionals in:

 • Fabrikant: Trade, Shopper, Marketing & sales
 • Retail: Formule, Category & Marketingcommunicatie
 • OOH/Convenience: Trade & channel marketing
 • Agency: Strategy, account, creatie & production
 • Supplier/POP: account, production