Bram is sinds de oprichting van ISMI BV aanjager geweest om van ISMI in een stichting om te zetten zodat het mogelijk werd om nog meer toegevoegde waarde aan onze leden te kunnen geven. Bram is de fouding 'father' van ISMI en zal verschillende rollen bekleden binnen zowel het bestuur als uitvoerende management.

Bram is onze penningmeester in het bestuur.  

In samenwerking met andere bestuursleden zal Bram zich de komende jaren gaan richten op het verder professionaliseren van het uitvoerende management op het gebied van de academy en events. 

Bram is rechtstreeks te bereiken op bram@isminstituut.nl