Jos Poell - Usage & Attitude onderzoek

Jos Poell is een producent en leverancier van een breed assortiment aan o.a. toastjes, pasteitjes, zoutjes en zoete producten en is te vinden in vrijwel alle Nederlandse supermarkten. In 2018 heeft voor het volledige assortiment van Jos Poell een rebranding plaatsgevonden, waaronder een redesign van de verpakking en een nieuwe marketing strategie gericht op contentmarketing en online activaties. Het doel van deze rebranding was het creëren van een eenduidige merkuitstraling en het laten stijgen van de merkbekendheid om nieuwe klanten aan te trekken en rotatie te verhogen.
1 december 2019

Dit onderzoek is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de meningen van consumenten rondom de productcategorie, de nieuwe verpakkingen en het prijsniveau. Daarnaast heeft het onderzoek inzicht gegeven in de drivers en barriers voor consumenten om de producten van Jos Poell wel of juist niet te kopen.

Nagebootst winkelschap op kantoor van Markteffect

Om inzicht te krijgen in bovengenoemde aspecten is gebruik gemaakt van kwalitatief onderzoek in de vorm van drie groepsdiscussies op het kantoor van Markteffect. Voor deze groepsdiscussies is het fysieke winkelschap nagebouwd om de daadwerkelijke winkelvloer na te bootsen. Deelnemers aan de groepsdiscussies werden gevraagd om twee opdrachten uit te voeren die inzicht gaven in de wijze waarop keuzes gemaakt worden, welke motieven daar aan ten grondslag liggen en welke producten opvallen in het schap t.a.v. Jos Poell en haar concurrenten.

Voorafgaand aan de groepsdiscussie kreeg men twee verschillende opdrachten. Allereerst diende men voor een nagebootst winkelschap een snelle keuze te maken voor een pak toast. Vervolgens kreeg men langer de tijd om een keuze te maken en producten met elkaar te vergelijken. Na elke opdracht hebben de respondenten een korte vragenlijst ingevuld, welke later tijdens de groepsdiscussie werd besproken. Door deze twee opdrachten werd een helder beeld verkregen van de manier waarop men keuzes maakt, welke motieven men heeft en of de huidige verpakkingen goed opvallen/ aanspreken in het schap.

Onderwerpen die werden besproken waren o.a. naamsbekendheid en imago, maar ook de beweegredenen om een bepaald merk voorkeur te geven binnen de productcategorie van Jos Poell. Het doel was tevens om te toetsen of Jos Poell op het juiste spoor zat met de redesign van haar verpakkingen.

In de discussies werd verder ingegaan op andere relevante motieven, beweegredenen, gedachten, gevoelens, positieve- en negatieve punten t.a.v. Jos Poell. De groepsdiscussie eindigde met een blinde smaaktest, waarna het volledige assortiment van Jos Poell besproken werd in wederom een groepsdiscussie.

Elke groepsdiscussie duurde 90 minuten en had 6-8 deelnemers. Jos Poell kon de groepsdiscussies live volgen in de meekijkruimte, onder het genot van een hapje en een drankje.

“Wij hebben Marteffect ingezet voor het evalueren van onze marketingstrategie, een veelomvattende opdracht. Markteffect heeft voor ons de brug geslagen tussen theorie en praktijk door te onderzoeken wat de drivers en barriers van Jos Poell klanten zijn. Het onderzoek was specifiek afgestemd op onze categorie en branche. De samenwerking tussen Jos Poell en Markteffect ging echter verder dan een onderzoek; dankzij hun objectieve en kritische blik waren zij de ideale sparringpartner.

Bedankt voor jullie inzet en waardevolle inbreng. De samenwerking met jullie heb ik als uiterst professioneel en prettig ervaren. Wij raden andere bedrijven een samenwerking met Markteffect absoluut aan!

Cyrille Berger - Marketing Manager

Inzichten uit het onderzoek

Naar aanleiding van dit onderzoek heeft Jos Poell inzicht in het gedrag, de motieven, de beweegreden en de gedachten vanuit Nederlandse consumenten als het gaat over de aanschaf van zowel de productcategorie waarin Jos Poell zich bevindt, als de specifieke spelers binnen deze categorie. Hierdoor is ook de concurrentiepositie in het schap blootgelegd. Deze inzichten werden gebruikt om de strategische plannen te beoordelen en indien nodig aan te passen.

Markteffect

Schimmelt 46
5611 ZX Eindhoven