Edward is sinds de oprichting van Stichting ISMI verantwoordelijk voor het verder uitbouwen van één van de belangrijkste pijlers van het nieuwe ISMI: Het verzamelen, verrijken en verdelen van actuele en relevante business-to-shopper content en kennis binnen het ISMI netwerk. Hij werkt daarbij vanuit het crowd-sourcing principe waarbij het (inter)nationale ISMI netwerk een grote rol speelt in het toeleveren van waardevolle content. Wisdom of the crowd! 

Edward is secretaris in het bestuur.   

Edward is rechtstreeks te bereiken op edward@isminstituut.nl