Instore Analytics & Data Story Telling

Van insights naar foresights aan de hand van retail business analytics
  • Duur: 2 dagdelen
  • Vorm: Groepstraining / individuele training ook mogelijk
  • Docenten: E. Nieuwland
  • Kerndocent: E. Nieuwland
  • Kosten: € 1.750,-

Bedrijven die écht datagedreven zijn onderscheiden zich sterk van de concurrentie omdat ze een aantal dingen slimmer doen. Ze kenmerken zich door een hoge mate van ‘intelligentie’, maar vooral door de manier waarop ze die intelligentie inzetten om klanten, partners en andere stakeholders aan zich te (ver)binden.

Deze workshop geeft je een allesomvattende kijk op Data Analytics: van dataverzameling en -opslag tot geoptimaliseerde business intelligence, van zinvolle gegevensstructurering tot het stimuleren van een data-gedreven bedrijfscultuur. 

Studieprogramma

Tijdens deze workshop leer je in één middag (met je hele team!) en op laagdrempelige wijze hoe je actionable data kunt gebruiken om nieuwe inzichten te krijgen en voorspellingen te doen. From insights to foresights!

De workshop is zodanig ingestoken dat deze beperkt technisch van aard is. Na afloop van de workshop kun je meteen aan de slag met zogenaamde data science modellen, geheel volgens ons altijd gelden Action Learning principe. 

Elke dag worden er binnen én buiten je organisatie enorme hoeveelheden gegevens gegenereerd en opgeslagen. Als er echter niets met die data gedaan wordt, vormen ze enkel een kostenpost en géén waarde. Gerichte en snelle analyse van data levert nieuwe inzichten en daarmee grensverleggende innovatie op.

Propvolle datasilo’s zijn verleden tijd; moderne data warehousing is de toekomst – en continue innovatie door selfservice BI-modellen en gegevensanalyse het nieuwe middel. Maar hoe bereik je die moderne gegevensopslag, -analyse en interpretatie? Die inzichten verkrijg je als je je inschrijft voor deze workshop.

  • Wil je een vervolgtraject starten, dan helpen we je vanuit ISMI uiteraard graag hierbij. 
  • Wil je je eigen case inbrengen? Ook dat is uiteraard mogelijk.
  • Wil je deze workshop het liefst in-huis organiseren? Graag zelfs! 
  • Wil je deze workshop liefst alleen doen? Geen probleem. 

Meer info? Neem dan contact op met kerndocent Edward Nieuwland.