Bamboo Brands wil flopkans van innovaties minimaliseren

Sieds Rienks en Theo Toering willen met hun start up Bamboo Brands de kans op mislukte productinnovaties aanzienlijk verkleinen en tegelijkertijd A-merken sneller laten groeien. Rienks en Toering hebben daarbij hun activiteiten opgeknipt in twee deeldisciplines. Zo concentreren ze zich deels op strategisch consultancywerk. Daarnaast is er de B/Best methode ontwikkeld (Bamboo Brands Empirical Shelf Test), die bestaat uit een kleinschalige test waarbij wordt beoordeeld of innovaties inderdaad schapwaardig zijn.

‘Mobieltje steeds belangrijker bij retailcommunicatie’

Onze eigen smartphone gaat een steeds grotere rol spelen bij communicatie op de winkelvloer, zegt directeur Arthur Diephuis van het 25-jarige instore communicatiebedrijf Windo Displays. ‘De smartphone gaat een rol spelen bij het afrekenen van boodschappen, maar ook bij het communiceren met behulp van QR-codes of NFC-technieken. Met onze CustomerConneX-oplosing hoef je je niet te beperken tot prijscommunicatie, maar kun je aanvullende informatie tonen in combinatie met producten. Verder is het beter mogelijk om specifieke kortingen te targetten. Je kunt korting beschikbaar maken voor specifieke doelgroepen of binnen bepaalde tijdslots.’

Retailleed nog niet ten einde

De retailmisère is nog niet over zijn hoogtepunt heen. Voor non food-retailers in de periferie van het land blijft het een ‘hell of a job’ om de inflatie bij te houden, zegt directeur Frank Quix van het retailonderzoek- en consultancybureau Q&A. Medio maart verzorgde hij een goedbezochte presentatie van de WhatsApp-groep RetailRadar, een actueel platform van het bureau Jump!Retail. Factoren als vergrijzing, groei van het aantal eenpersoonshuishoudens en stijgende woonlasten zitten de kansen van non-food-retailers behoorlijk in de weg, meent Quix.

Duurzaam

Duurzaamheidsambities en shopper-marketing lijken steeds meer met elkaar verweven te raken. Tot aan de Verenigde Naties toe worden doelen gesteld voor een duurzame toekomst. Aanbod en toegang tot food spelen een belangrijke rol om armoede en honger te bestrijden.
Die discussie speelt zich hier op een ander niveau af dan in ontwikkelingslanden, hoewel de term duurzaamheid ook bij ons is ingesleten. In deze bijlage staat een citaat van Bram Pluijm, projectmanager bij Bar-le-Duc: ‘Wij vinden dat de duurzaamste keus voor iedereen beschikbaar moet zijn.’ Dus ook voor de smalle beurs.
Helemaal aan de andere kant van dat duurzaamheidsscala is een nieuwe elite te vinden. De quinoa-klasse, zoals journalist Koen Haegens dat noemt. Die nieuwe elite koketteert niet met dure horloges en dikke wagens, maar met sojamelk en quinoa. Interessant om te volgen. Welke shopper neem je als uitgangspunt? De rijke elite die sojamelk drinkt of Jan Modaal die een biologische aardappel duurzaam genoeg vindt?

Hugo Schrameyer

‘Online verpakking weet shopper slecht te verleiden’

De verpakkingen die online staan gepresenteerd, zijn vaak miniatuur versies van de fysieke verpakking. Eigenlijk is dat een misser, want dergelijke verkleiningen zijn niet brain-friendly en weten de koop stimulans slecht te prikkelen.

Walter Limpens van neuromarketingbureau Neurensics kwam daarover uitgebreid te spreken op ons Live!-event. Fysieke ver-pakkingen in het supermarktschap zijn prima in staat om op te vallen. De vraag is of minatuurversies online dezelfde invloed hebben op shoppergedrag? De vraag stel-len is ‘m beantwoorden, want in de regel: nee dus. Samen met designbureau Yellow Dress Retail is gekeken naar deze materie. Uit dat onderzoek blijkt dat miniatuurver-sies van verpakkingen slecht scoren als het gaat om het activeren van neurale netwer-ken die de koopstimulans van shoppers moet prikkelen. Mensen herkennen niet altijd precies wat ze zien. Wil een online verpakking de koopprikkel activeren, dan moet nagedacht worden om een verpak-kingsvertaling die online wel de merkvoor-keuren van shoppers kan aanspreken. Alle hoop is nog zeker niet verloren. Yellow Dress Retail heeft met een vertaalslag van een fysieke koker zonnebrand laten zien dat ook online verpakkingen de koopprikkel kunnen teasen. Soms is het heel simpel: haal de dop eraf, toon de spuitmond, dan is het meteen duidelijk dat het om een spray gaat.

Share the knowledge