Roosendaal moet een Smart Retail City worden. De Brabantse stad is één van de koplopers in binnenstedelijke leegstand en vroeg stedenbouwkundige Riek Bakker een plan op te stellen waarmee het tij gekeerd zou kunnen worden. Dat plan kwam er afgelopen februari. Bakker adviseerde de stad om het centrum flink in te dikken, iets te doen aan parkeer- en bereikbaarheidsproblemen en om van dat nieuwe, verkleinde winkelcentrum een Smart Retail City te maken. Roosendaal als proeftuin waarin veel plaats is voor vernieuwende ideeën, zoals bijvoorbeeld:

 • Een conceptstore waarin lokale ondernemers in een thema hun assortiment tonen zonder voorraad ter plekke. Hier kunnen technische retail-innovaties gedemonstreerd worden.
 • Een drop-off punt buiten de stad waar alle verladers hun bestellingen brengen zodat een hele winkelstraat in een keer beleverd kan worden.
 • Displays als presentatie van de laatste nieuwtjes uit de groothandel.
 • Mobiel betalen
 • Pick-up points voor aankopen in de stad.
 • Loyaliteitsysteem waar meerdere winkeliers aan meedoen voor bijvoorbeeld uitrijkaart parkeren, extra kop koffie.
 • Innovatieve retail gadgets: Digitale pashokje, smart mirrors en op beweging reagerende winkelruiten

Op zich natuurlijk allemaal heldere adviezen en gezien alle marktontwikkelingen wellicht ook goede adviezen. De stad sloot zich aan bij Shopping2020 een onderzoeksprogramma waarin een groot aantal brancheverenigingen een toekomstvisie creeëren over hoe de consument in 2020 shopt naar producten en diensten. Dat betekent dat ondernemers toegang krijgen tot alle kennis die uit deze onderzoeken naar voren komt. De burgemeester was er maar wat trots op en liet in een bijlage van het Financieele Dagblad optekenen dat  'onze binnenstad een proeftuin wordt die interesse wekt tot in Brussel.'

Wie pakt de handschoen op?

Maar wat van meet af aan duidelijk werd is dat zo'n Smart Retail City zichzelf niet creëert en dat het de ondernemers zijn die het plan handen en voeten moeten geven. Sterker nog; één van de nadrukkelijke adviezen van Bakker was om als overheid zoveel mogelijk afzijdig te blijven:  "De overheid kan zich het eerste half jaar het beste afzijdig houden. In die tijd kunnen de ondernemers met realistische plannen komen."

Maar naar nu blijkt doen de ondernemers dat dus niet. In ieder geval nog niet. Deze week kreeg kersverse wethouder Cees Lok in Roosendaal het flink voor zijn kiezen. Uit BN de Stem van vandaag:

Hoe gaan we verder met het plan van Riek Bakker? - is een veelgestelde vraag. Er lijkt niet zo veel te gebeuren. De nieuwe wethouder moest het antwoord schuldig blijven: "Het moet in de binnenstad toch echt uit de markt komen en ik heb nog niemand gezien die ons een cheque aanbiedt. Dus ik zou niet weten wat ik u concreet kan overleggen"

En het lijkt er op dat er geen plan B is. Dus dan rijzen er wat vragen waar ook andere steden die bezig zijn met grote 'masterplannen'  beter van tevoren een antwoord op kunnen geven:

 • Als je een plan maakt, maar voor de budgettaire uitvoering afhankelijk bent van 'de markt', moet je dat plan dan überhaupt wel schrijven?
 • Kun je dan niet beter zeggen: de markt lost het wel op en als overheid geheel afzijdig blijven?
 • Heeft het wel zin om bestaande retailers die blijkbaar niet rijp zijn voor allerlei nieuwe ontwikkelingen te proberen om te scholen en mee te krijgen?
 • Doet de markt niet juist zijn werk als allerlei nieuwe ontwikkelingen zorgen voor een leegloop en vervolgens - hopelijk - voor vers ondernemersbloed?

Wie het weet mag het zeggen. We wensen Roosendaal de komende tijd in ieder geval sterkte toe. Die nieuwe ontwikkelingen zullen hun weg naar Roosendaal echt wel vinden. De vraag is in welk tempo dat gebeurt en door wie....