Corona liet zien dat de online bestedingen flink groeiden. De verwachting is dat dit zal doorzetten. Meer en meer consumenten, ook de babyboomers kennen inmiddels het voordeel van online. Aan de andere kant liet Corona ook zien dat lokaal meer gekocht werd. Het is maar de vraag of dit zich zal voortzetten als Corona bedwongen is. Zal de babyboomer de doodsteek zijn van de lokale retail? Het is één van de uitdagende vragen die de expertgroep Local Retail, small businesses, great opportunities zich in het Shopping Tomorrow 2020 project heeft gesteld. Het ISMI leidt deze groep. Een tussentijds verslag.

Bol of zelf doen?
Als ondernemer heb je een drietal opties. Je kunt doorgaan zoals het nu gaat en vertrouwen op het onderscheidend vermogen van jouw winkel in het verzorgingsgebied. We zien ondernemers dat ze hun website sluiten. Het kost te veel en levert te weinig op. Zij richten zich weer 100% op de fysieke winkel. En vaak ook met succes. Het is echter maar de vraag of je dat lang kunt volhouden. De concurrentie staat klaar om te kopiëren wat succesvol is.

Je kunt je ook aansluiten bij een groot platform zoals Bol.com of zelfs Amazon. Je bereikt dan ineens een hele grote doelgroep met alle omzetkansen van dien. Echter, je geeft je ondernemerschap grotendeels op. Het platform bepaalt marge en marketing.

Verbinding tussen online en offline
Met de groei van het aantal af te leveren pakketjes groeide het aantal postpakketpunten. Ondernemers uit allerlei branches, zoals supermarkt, gemakswinkel, de bouwmarkt of speelgoedwinkel voegden dit toe aan hun winkel. Alhoewel het aantal pakketjes toenam bleven marges onder de maat. De kosten in termen van personeelsinzet groeiden wel mee. Het rendement is flink gedaald. Om nog maar te zwijgen van de irritatie bij wachtende klanten. En het ontbreken van meer conversie! Immers, de consument komt doelgericht voor het pakketje, niet voor iets anders. In de afgelopen tijd stoten meer en meer winkels daarom het postpakketpint af.

Toch is een postpakketpunt een mooi verbindingsmiddel tussen de online en offline wereld. Zouden ondernemers daar niet meer gebruik van kunnen maken? Eén van de opties is een centraal punt, dat door de verschillende ondernemers in het verzorgingsgebied wordt ingericht. Alle vervoerders leveren hun pakketjes daar af. Het centrale punt zorgt voor verdere distributie, met elektrisch vervoer, uiteraard. De consument blijft beslissen of zij het pakketje thuis afgeleverd willen hebben of het zelf gaan afhalen. Het Parcls concept in Amsterdam is hier een voorbeeld van.

In het business model zal naast de verdeling van marges aandacht moeten zijn voor conversie, in zowel het centrale punt als ook bij de individuele winkels. En daar ligt nu precies de derde optie voor overleving van de lokale retail.

Het Local Retail Platform
In mijn ogen ligt de toekomst van de lokale retail in het woord samenwerking en wel in een geïntegreerd lokaal platform. Dat gaat veel verder dan een samenwerking in een ondernemersvereniging. Het biedt de consument het beste van het gehele verzorgingsgebied, zowel offline als online. En het gaat verder dan “alleen” het winkel- en horeca aanbod. Het behelst ook partijen als de gemeente, de zorg, dienstverlening, sport, recreatie en cultuur. Het zijn deze “stakeholders” die structureel samen moeten (leren) werken.

Ieder verzorgingsgebied is verschillend. Denk alleen maar aan de grote stad, het verstedelijkt gebied of het platteland. De samenstelling van die stakeholders zal daarom steeds verschillend zijn.

Waar liggen de kansen om meer traffic te realiseren? Breng die stakeholders als eerste bij elkaar en stel vast wat de traffic naar het “centrum” zal doen toenemen. Welk type shopper wil je daar zien? Zorg voor een goede website en of app, misschien al een webshop die het voordeel in allerlei social media en traditionele media onder de aandacht brengt. Meet en leer van deze activiteit en zet de volgende stap. Bouw zo verder aan het aantal stakeholders en activiteiten. En aan de verdere integratie van online en offline activiteiten.

Een dergelijk proces moet begeleid worden door externe experts, zowel op ICT gebied als ook op het gebied van logistiek en marketing. Partijen die de lokale retailers een handje kunnen helpen zijn bijvoorbeeld Digitale Dorpspleinen, Shopforce en Local Heroes.

We zien al allerlei initiatieven in Nederland zoals bijvoorbeeld in Winschoten, Groningen en Delden. Er zijn collectieve websites die hetzij naar individuele ondernemers verwijzen dan wel met het hele of gedeeltelijke winkelaanbod. Er zijn websites die lokale pakketten aanbieden en er zijn dito verschillende bezorgsystemen plus initiatieven die de collectieve marketing lokaal doen.

Een prima ontwikkeling. Waar het heen moet gaan? Groeien we naar een volledige on/offline integratie van het winkelgebied incl. samenwerking met webshops van pure players, zoals Bol.com en Amazon en landelijke winkelketens? Het kan. Ik denk dat de consument het zal omarmen. En als dat gebeurt, zien we de consument terug in de winkel. Met alle kansen voor de lokale retail van dien.

In oktober verschijnt het eindrapport van de expertgroep. Een aanrader om te downloaden.

Bram Nauta.

Share the knowledge